Privacy beleid - Randori
15275
page-template-default,page,page-id-15275,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Privacy Beleid Stichting Randori

Vanzelfsprekend houdt Stichting Randori zich aan de verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In dit privacy beleid geven wij inzicht in de wijze waarop Stichting Randori uw persoonsgegevens verwerkt. Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met gepaste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Stichting Randori zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting Randori, p/a Fagot 7, 3286 TH, Klaaswaal.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Stichting Randori uw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

 • Wanneer u een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
 • Wanneer u diensten van onze club afneemt.
 • Wanneer u contact heeft met de club, benadering via e-mail of social media;
 • Om leden op de hoogte te houden, via de nieuwsbrieven of e-mailberichten.
 • U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrieven door het sturen van een e-mail.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • het verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Stichting Randori te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Stichting Randori op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting Randori deze verwijdering in de administratie doorvoeren.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting Randori uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Stichting Randori met u heeft, tenzij de Stichting Randori wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Social Media
Stichting Randori gaat graag, via de social media kanalen, in dialoog met leden en bezoekers van de website over haar organisatie en diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden.

 

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

 

Stichting Randori

p/a Fagot 7

3286 TH  KLAASWAAL

Of via secretaris@randori.nl.

 

Meldpunt kwetsbaarheden
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden via secretaris@randori.nl. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

 

Wijziging van het privacy beleid
Stichting Randori behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Stichting Randori een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop de club uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) en/of in nieuwsbrieven.

 

Toestemming

Door de diensten van Stichting Randori af te nemen en de website www.randori.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Stichting Randori. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Stichting Randori raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

  • Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
   Administratie /

   Ledenadministratie

   ·         Voornaam

   ·         Achternaam

   ·         Adres

   ·         Geboortedatum

   ·         Geslacht

   ·         Telefoonnummer

   ·         E-mail adres

   ·         Betaalgegevens

   Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 1 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. ·         Bestuur
   Trainingen /

   Activiteiten

   ·         Voornaam

   ·         Achternaam

   ·         Geboortedatum

   ·         Telefoonnummer

   ·         E-mailadres

   Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 maanden daarna. ·         Trainer / coach

   ·         Contactpersoon trainingslocatie

   ·         Begeleiding

   Wedstrijden ·         Voornaam

   ·         Achternaam

   ·         Geboortedatum

   ·         Gewicht

   ·         Geslacht

   ·         Kyu graad

   ·         JBN registratienummer

   Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en alleen wanneer wordt deelgenomen aan wedstrijden. ·         Wedstrijdsecretariaat

   ·         Organiserende club

   ·         Coach

   Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief ·         Voornaam

   ·         Achternaam

   ·         E-mailadres

   Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men lid is. ·         Bestuur
   Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. ·         Voornaam

   ·         Achternaam

   ·         Adres

   ·         Geboortedatum

   ·         Geslacht

   ·         Telefoonnummer

   ·         E-mail adres

   Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. ·         NVT